10 príznakov osoby s nízkou sebaúctou

Osoba s normálnym sebahodnotením sa dá ľahko odlíšiť od toho, s ktorým je podhodnotená.

Ide o to, že sa nepovažuje za lepšieho ako ostatní a správa sa primerane, ale uznáva svoje silné a slabé stránky a neváha tak urobiť. Existuje niekoľko spôsobov, ako rozlíšiť nízke sebavedomie od primeraného.

 1. Neschopnosť povedať nie. Pre osoby s nízkou sebaúctou je nesmierne ťažké odmietnuť žiadosti iných ľudí: „Zapožičať peniaze do svojho platu, je to veľmi potrebné!“ - „Samozrejme...“. Adekvátne sebavedomie vám umožňuje povedať "nie" bez toho, aby ste trpeli pocitmi viny: "Prepáč, ale teraz nemám takúto príležitosť."
 2. Túžba potešiť každého. Osoba s nízkou sebaúctou si v prvom rade myslí o tom, ako potešiť iných, ale nezaujíma sa o vlastné záujmy: „Venujem tento diplom mojim rodičom a zaslúžim si toto ocenenie pre moju fakultu“ a pod. Primerané sebavedomie sa prejavuje primárne v uvedomovaní si svojich túžob a túžob: „Čo by som mal urobiť, aby som sa cítil dobre?“ t
 3. Závist druhých: "Opäť išli na dovolenku, ale nemôžem si dovoliť týždeň odpočinku." Sebavedomá osoba nezávidí úspech iných ľudí: „Viem presne, čo si zaslúžim, a budem mať všetko, čo potrebujem, ak chcem.“
 4. Závislosť od názorov iných. Nízka sebaúcta vyvoláva obavy a pochybnosti v činoch a činoch: „Dobre viem, ako propagovať nový projekt, ale radšej mlčať, zrazu mi to tak nechápu“. Primerané sebavedomie naopak dáva dôveru v činy: „Nezáleží mi na tom, čo si o mne myslia, viem, že majú pravdu, a to je hlavná vec!“
 5. Vonkajšie sebavyjadrenie. Nízka sebaúcta sa priamo prejavuje vo vzhľadu osoby: „Ak si kúpim tento vak, budem v móde, ako všetci ostatní.“ S adekvátnym sebahodnotením si človek vytvorí obraz, ktorý mu vyhovuje: „Ja si vyberám veci pre svoj charakter a životný štýl a vždy som v nich spokojný.“
 6. Disclaimer. Pri nízkej sebaúcte má človek sklon pozerať sa okolo seba a používať názor iných, a nie jeho hlavu: „O tejto otázke sa sám nerozhodnem, musím niekoho požiadať o radu.“ T Za normálneho sebavedomia je človek vždy presvedčený o tom, čo robí a nehľadá poradcov: „Urobil som rozhodnutie a niesol zodpovednosť za to“.
 7. Nerozlišujúce vo vzťahoch. Osoba s nízkym sebahodnotením je vo vzťahoch nerozlišujúca a často upadá do milostných nástrah: „Možno nie je princ, ale nepotrebujem viac.“ Primerané sebavedomie vylučuje takéto myšlienky: „Zaslúžim si to najlepšie a nebudem tolerovať to, čo mi nevyhovuje“.
 8. "Vynikajúci študentský syndróm" je neodmysliteľnou súčasťou ľudí s nízkym sebahodnotením. Zdá sa im, že ak sa táto záležitosť nedostane k dokonalosti, potom je to ich nesprávny výpočet: „Mohol som urobiť lepšie, ale niečo som vynechal, kde som urobil chybu?“ S primeraným sebahodnotením sa nesnažia dosiahnuť ideál: „V procese získavam nové vedomosti a zručnosti a robte to pre seba a chyby sa stávajú všetkým. “ t
 9. Zamerajte sa na negatívne. S nízkou sebaúctou, všetko okolo nej vyzerá pochmúrne: "Všetko je pre mňa zlé, osud ma podviedol." Zdravé sebavedomie vyvoláva v budúcnosti zdravé myšlienky a dôveru: "Som otvorený svetu a on mi odpovedá s láskavosťou."
 10. Vzdanie sa chvály. Ľudia s nízkou sebaúctou nevedia, ako prijať chválu a láskavé slová adresované sebe samým: „Nuž, ty nie som hodný takých slov!“ Človek s normálnym sebahodnotením prijíma pokojne pozdravy v jeho adrese: „Ďakujem vám, som veľmi rád, že to od vás počujem!

Nízka sebaúcta

Jedným z najzávažnejších problémov, ktorý nám bráni žiť plnohodnotný život a dosahovať úspechy v rôznych záležitostiach, je podceňovanie sebahodnotenia. Je to naozaj vážny problém, pretože človek s nízkym sebahodnotením podceňuje svoj potenciál - neverí v seba, v jeho silu, v jeho úspechy, vzhľadom na to, že je pre neho nehodný, má veľmi skromné ​​ambície. Problém nízkeho sebavedomia je však pre nás neprirodzeným problémom. Tento problém získavame tak, ako sa rozvíja náš život v spoločnosti. Ak sa k nám ľudia okolo nás správajú veľmi dobre a cítime sa k nim blízko ako ryba vo vode a máme všetko potrebné pre život, potom sme spokojní sami so sebou. Náš vlastný názor na seba je formovaný našou spokojnosťou s našimi životmi.

Takže naše sebavedomie priamo závisí od toho, čo nás ľudia obklopujú, ako sa k nám vzťahujú, aký názor na nás kladú na seba a na všetko, čo nás obklopuje, a samozrejme od nášho postoja k tomuto všetkému. Bez iných ľudí je pre nás ťažké objektívne hodnotiť sami seba, pretože bez toho, aby sme sa porovnávali s ostatnými, vo všeobecnosti nemôžeme myslieť zle na seba. Nemali by sme si myslieť zle, nie je v našich záujmoch, nehovoriac o tom, že by sme sa nemali porovnávať s ostatnými, pretože sme všetci odlišní a dôležitejší, jedineční! Takže, ľudia, ľudia a opäť ľudia, ktorí nás obklopujú - to je ten, ktorý najviac ovplyvňuje naše sebavedomie. Sú to ľudia, ktorí nás svojím postojom k nám, svojím správaním, príkladom, nútia, aby sme sa hodnotili určitým spôsobom. To znamená, že ak by sme žili na púštnom ostrove, potom by sa naše sebavedomie nikdy nepodceňovalo. Mali by sme sa zaoberať otázkou prežitia a presne by sme sa z tejto pozície sami hodnotili. Vyhodnotili by sme sa však bez akýchkoľvek emócií, ale len z praktického hľadiska. Ale v spoločnosti ľudí sme viac naklonení hodnotiť sa na emóciách, a nie z praktického hľadiska, preto je naše prostredie základom, na ktorom vyrastáme a na ktorom dozrieva naše sebavedomie.

Z vyššie uvedeného môžeme urobiť logický záver - ak je naše sebavedomie podhodnotené, naše životné prostredie nespĺňa naše záujmy. To znamená, že sme obklopení nesprávnymi ľuďmi, ktorí s nami zaobchádzajú nesprávne, nie spôsobom, akým by sme mali. A s tým musíte niečo urobiť. V opačnom prípade náš život nebude veľmi dobrý, nie veľmi príjemný. Premýšľajte o tom, či potrebujeme nízke sebavedomie, či z toho má nejaký úžitok? Je jasné, že nie, nepotrebujeme ju a nie je z nej žiadny úžitok. Čím horšie, tým nižšie sa hodnotíme, menej efektívne, menej ambiciózne, menej energické, menej šťastné. Je pre nás výhodné rozmýšľať sami o sebe, veľmi dobre, takže ak hľadáme nedostatky v sebe, potom v energickom a energickom stave, pretože len v tomto stave môžeme tieto nedostatky napraviť. Ale v depresívnom a depresívnom stave, nebudeme schopní napraviť naše nedostatky a neurobíme to, ospravedlníme ich nečinnosť nimi a budeme sa na ne odvolávať zapojením sa do samo-bičovania. Nehovoriac o skutočnosti, že ľudia s nízkou sebaúctou majú tendenciu byť urazení každým a všetkým, čo mu veľmi bráni v budovaní konštruktívnych a silných vzťahov s inými ľuďmi.

A čo by sme mali robiť my, alebo skôr tí z vás, ktorí majú nízke sebavedomie? Pravdepodobne so mnou súhlasíte, ak vám poviem, že ak je to podhodnotené, je potrebné zvýšiť sebaúctu. A aj keď to nie je podhodnotené, stále je potrebné ho zvýšiť, pretože čím vyššie je, tým lepšie. Ako to urobiť? Nuž, toto sa dá urobiť dvomi spôsobmi - podľa toho môžete pumpovať sami seba, pôsobiť vo svojej emocionálnej sfére, alebo môžete použiť svoje vedomie na odstránenie všetkých zlých myšlienok o sebe a začať sa hodnotiť bez akýchkoľvek emócií. Akú metódu uprednostňujete? Dávam prednosť druhej. Preto o tom budeme hovoriť v tomto článku. Nemám rád všetky tieto psychologické čerpanie, čerpanie, čerpanie, aj keď ich používam v práci s ľuďmi v miernych dávkach, pretože to nie je také praktické a nie je také účinné ako porozumenie. Aké je použitie nafúknutia osoby ako balón, pumpovanie jeho psychiky, ak tento balón môže zostúpiť, či už s pomocou iných presvedčení a návrhov, alebo prostredníctvom vhodných okolností? Jedným slovom, toto nie je veľmi účinné a pre osobu, ktorá sa rozhodla, že bude vážnejšie a dlhodobo zvyšovať svoju sebaúctu, možnosť krvácania nie je voľbou. Ale plné pochopenie seba a svojich schopností a ich zručné využitie - to je naozaj vážny prístup k podnikaniu. Ak chápete podstatu posudzovanej otázky, je možné vo všeobecnosti posúdiť seba, pretože je na vás, aby ste sa hodnotili bez ohľadu na objektívne okolnosti.

Myslíte si, že naše sebavedomie by malo odrážať naše skutočné možnosti a životné skúsenosti? Nič také. Môžete byť kompletným porazeným, dopustili ste sa mnohých chýb vo vašom živote a zároveň máte veľmi vysoký názor na seba. A na rozdiel od presvedčení a tvrdení mnohých ľudí, vrátane všetkých druhov špecialistov, toto je váš nadhodnotený názor na seba, ktorý bude pre vás oveľa užitočnejší, tzv. Objektívne sebahodnotenie. Prečo? Áno, pretože je to oveľa dôležitejšie pre vás, nie pre tých, ktorí ste boli v minulosti, a dokonca aj pre tých, ktorí ste v súčasnosti, aj keď to určite treba vziať do úvahy, ale kto sa chceš stať. Chcete byť porazený, chcete byť slaboch, chcete neustále robiť chyby vo svojom živote? Určite nie. Ak je však vaša sebaúcta príliš nízka, potom sa nejakým spôsobom považujete za horšieho, ako ste iní, ste presvedčení, že nemôžete niečo urobiť, že ste nejakým spôsobom slabý a veľa toho, čo robíte, je nesprávne. Všeobecne platí, že lepšie viete, čo sa vám na vás nepáči. Nuž, možno objektívne, je to pravda, a musíte si byť vedomí svojich nedostatkov a slabých stránok, aby ste ich mohli napraviť. Ale tu leží pasca tzv. Objektívneho sebahodnotenia. Nedovoľuje, aby človek začal pracovať na sebe - chýba mu sebavedomie pre túto prácu, chýba mu energia, chýba viera v to najlepšie av konečnom dôsledku aj túžba niečo zmeniť v sebe. Človek nemôže dokonca ani „ľahkú vymaľovanie“ svojej psychiky - sám seba považuje za nenapraviteľného porazeného. Poznáte veľa ľudí, ktorí po znížení sebaúcty - s nadšením, prekypujúcim energiou - sa snažili zlepšiť? To je všetko. Preto mnohí ľudia nepotrebujú pravdu o sebe, o ničom inom ako o frustrácii, depresii, spustošenosti, smútku, smútku a podobných negatívnych emóciách, neprináša ich. A ako môžete pracovať na sebe, ako sa môžete usilovať o viac a lepšie, keď máte ruky dole? Existujú, samozrejme, veľmi silní ľudia, ktorí môžu čeliť pravde a používať túto pravdu ako silný stimul na prácu na sebe. Ale takí ľudia, ako viete, sú málo, veľmi málo.

Keď bojujeme s nízkou sebaúctou, v prvom rade bojujeme s nedostatkom viery v človeka. Nepotrebujeme tam žiadnu pravdu, potrebujeme krásnu rozprávku o budúcnosti - o našej svetlej budúcnosti, takpovediac, ku ktorej by sa mal usilovať každý, kto sa rešpektuje. A mal by pochopiť, že táto rozprávka je v skutočnosti rozprávkou, ale môže sa stať skutočnosťou, ak v ňu veríte a začnete pracovať na jej realizácii. Všetci to musíme pochopiť. V takýchto chvíľach si človek uvedomuje, že je architektom svojho života, architektom svojho osudu, architektom vlastného šťastia. Bez ohľadu na to, kto bol a kto je teraz, je dôležité - čo sa môže stať. Rozumiete? Energia je potrebná, aby človek, energia zvýšila svoje sebavedomie, a potom sa lepšie objektívne zodpovedal vysokému názoru na seba. Najprv si vymyslíme sami seba, takpovediac, dizajn, a až potom si robíme sami, a nie naopak. Naopak, nie je účinná. Dajte osobe veľa peňazí - bude nafúknutý a bude si myslieť, že to vie. Vezmite si od neho tieto peniaze - a on bude opäť odfúknutý a bude opäť neistým porazeným. Prečo potrebujeme, prečo potrebujete takúto závislosť na okolnostiach?

Preto, keď hovoria, že sebaúcta človeka by mala zodpovedať jeho skutočnému postaveniu v spoločnosti a jeho skutočným možnostiam, neberte tieto slová vážne. Dnes ste porazený, domnievate sa, a zajtra, ak vykonáte určité kroky, môžete uspieť v niečom, v nejakej veci, ktorá je pre vás dôležitá, a potom bude jedna pravda nahradená inou pravdou. Je dôležité, aby sa vykonali tieto isté kroky a aby ste ich mohli prijať, musíte mať taký názor na seba, že ste už dosiahli úspech, ktorý potrebujete. Skúste si uvedomiť tieto moje, preukázané skúsenosťami mnohých ľudí, plne, a potom budete myslieť na seba, ako potrebujete myslieť na seba, a nie ako ste nútení premýšľať o okolnostiach seba a iných ľudí. A vaša sebaúcta bude určená vami v závislosti od vašich záujmov a vašich túžob a nič iného.

Známky nízkeho sebavedomia

V roku 1986 bolo v Kalifornii vyčlenených 245 000 USD na zlepšenie sebaúcty medzi občanmi. V Rusku je váš duševný stav vaším problémom. Chytiť top 10 príznakov nízke sebavedomie a dôvody, pre ktoré sa vás môže dotknúť.

Praktické rady
a podobne zmýšľajúcich ľudí

Pojem "sebaúcta" sa stal obzvlášť populárnym za posledných 50 rokov. V knihe Psychológia sebaúcty z roku 1969 napísal terapeut Nathaniel Branden, že vysoká sebaúcta je kľúčom k úspešnému životu. Veril, že akýkoľvek psychologický problém, či už je to úzkosť, depresia, bitie manžela alebo skorumpovanie neplnoletých, je dôsledkom nízkeho sebavedomia. Väčšina amerických psychológov tvrdila, že nízke sebavedomie je príčinou alkoholizmu, drogovej závislosti, tehotenstva mladistvých a všetkého ostatného odpadu.

Tieto objavy tak ovplyvnili verejnú politiku, že v roku 1986 v Kalifornii bola vytvorená národná asociácia pre zlepšenie sebaúcty - Národná asociácia pre sebaúctu. Kampaň študovala znaky a dôsledky pochybností o sebe a bojovala s nimi. To pridelilo 245,000 dolárov ročne. Kalifornský zákonodarca John Vasconcellos povedal, že zvyšovanie sebaúcty pre občanov Kalifornie môže pomôcť vyrovnať štátny rozpočet.

Program zvyšovania sebavedomia bol zavedený v školách, univerzitách a dokonca firmách. Americké školy volali deti so slabým rukopisom „individuálne písané“, aby neublížili ich pocitom. Športové ligy udelili víťazom aj porazeným tak, aby sa nikto necítil ponížený. Scooter Store, Inc., z New Braunfels, Texas, najal muža, ktorý každý týždeň sprchoval 25 libier konfet. Takže spoločnosť zvýšila sebavedomie zamestnancov.

Situácia v Rusku

Náš štát nie je tak znepokojený psychickým stavom občanov a takéto programy sa v blízkej budúcnosti pravdepodobne v Rusku neobjavia. Ale možno je to pre nás veľmi malé sebavedomie a naša mentalita je silnejšia ako problém „amerického“ psychológa? Bohužiaľ nie. V runete budete mať veľa návrhov, ako zvýšiť sebaúctu: knihy, školenia, semináre atď. To všetko naznačuje, že Rusi vstupujú do tohto obsahu a sú ochotní za to zaplatiť. Avšak, mnohí nevidia problém v sebe, alebo nechcú veriť. Nízke sebavedomie je však:

- nesprávne posúdenie ich schopností

- zlyhania v sebarealizácii

- zlyhania vzťahov

- rozvoj komplexu menejcennosti

Čím skôr budete diagnostikovať svoje príznaky, tým viac problémov sa vyhnete. Preto sme pre vás zostavili 10 základných znakov sebadôvery.

- Perfekcionizmus

Pre tých, ktorí sa usilujú o neexistujúci ideál a sú neustále nespokojní so svojou prácou - zlé správy. Perfekcionizmus môže byť prejavom nízkeho sebavedomia a jeho príčiny. V tomto prípade chce človek zodpovedať „obrazu“, ktorý si vytvoril pre seba. Chce vyzerať perfektne, pracovať perfektne a byť dokonalý. Zakaždým, keď je perfekcionista sám sklamaný, pretože v reálnom svete ideál neexistuje.

- Beziniativatnost

Človek s nízkou sebaúctou sa nerozhodne ani vtedy, keď lepšie fumuje ako ostatní. Bude čakať na niekoho iného, ​​kým bude hovoriť. Títo ľudia sa obávajú, že sa môžu mýliť a budú vyzerať hlúpo. V spore svoje stanovisko neobhajujú, aj keď sú si 100% istí, že majú pravdu.

- Negatívne frázy

Reč neistého človeka sa skladá z viet ako: „nemožné; nie je pripravený; môže byť; nie ste si istý; nepravdepodobná; áno, ale ". Tieto frázy samy o sebe nie sú indikátorom nízkeho sebavedomia, ale zvyčajne prichádzajú s neúplnou mimikou a pomalou prezentáciou informácií.

- Ilúzie vo vzťahoch

Ľudia s nízkou sebaúctou zamieňajú záujem inej osoby s opatrnosťou a láskou. Dôvodom toho je nedostatok pozornosti, ktorú sme dostali v detstve.

- Strach z neznáma

Ak sa bojíte urobiť niečo nové a nechcete ísť ďalej pár kilometrov od domova - máte problémy. Neistý človek sa nesnaží v ziskovom projekte, pretože sa bojí, že stratí svoju „overenú“ prácu za 30K mesačne. Odmietne študovať na strmej zahraničnej univerzite, pretože: "Ako tam môžem byť, ak tu mám všetko."

- Pocit viny

Ľudia s nízkou sebaúctou zle vnímajú komplimenty a vďačnosť. Buď ignorujú chválu alebo ponižujú svoje zásluhy. Je to všetko o komplexe viny. Podľa ich názoru sa práca neuskutočnila dobre, ani sa nevenovali takému úsiliu, aké považovali za potrebné. A nezáleží na tom, že cieľ je dosiahnutý.

- Neschopnosť zlyhania

Neistý človek nebude schopný odmietnuť, ak sa ho opýtajú dobre. Za týmto je túžba po tom, aby ste získali súhlas. Takýto človek by radšej vyplýval zo svojich princípov, než aby povedal niekomu, kto mu je sympatický.

- Depresia

Časté depresie a stále zlá nálada môžu byť príznaky aj príčiny nízkeho sebavedomia. V tomto prípade človek nemusí nutne vyzerať ako smutný g # vno. Sebaistí ľudia sa „skrývajú“ za cynizmom, nadmernou kritikou a sarkasmom.

- Nedostatočná reakcia na kritiku

Ľudia s nízkou sebaúctou vnímajú kritiku ako osobnú urážku. Môžete dať osobe radu, a ako odpoveď budete počuť tony urážky alebo vidieť slzy.

- Výhovorky

Neistá osoba je zvyknutá zdôvodňovať nielen seba, ale aj iných. Je pripravený pochopiť a uznať každého za nevinného: každý má svoje vlastné okolnosti, dôvody atď. Psychológovia vysvetľujú túto pozíciu tým, že sa snažia vyhýbať kritike v ich adrese, ktorá môže byť odsúdená na odsúdenie ostatných.

Potom, čo sa zaoberal znakmi, bolo by pekné pochopiť dôvody nízkeho sebavedomia.

- Negatívna reakcia rodičov

Ľudské sebavedomie sa formuje v ranom detstve, deti sa nemôžu samostatne hodnotiť sami a svoje činy. Názor dieťaťa na seba pozostáva z rodičovských reakcií. Ak vo vašom detstve veľa kritiky padla na vás, s najväčšou pravdepodobnosťou to ovplyvní vaše sebavedomie.

- Povinnosti

Deti sú často porovnávané so svojimi rodičmi. "Pozrite sa na svojho otca, dosiahol toľko, mal by si byť ako on." Výsledkom je, že dieťa sa vo všetkom snaží byť jeho príkladom. Ale človek nemôže mať rád všetko, čo má jeho otec rád. Nebude schopný boxovať s veľkým nadšením, ak miluje hudbu. Dieťa sa snaží stať verziou 2.0. jeho príklad, snaží sa byť najlepší tam, kde by nemal byť. Ako výsledok, on sa zrúti a self-esteem padá.

- kríza v strednom veku

Na rozdiel od predchádzajúcich dôvodov je tento vytvorený oveľa neskôr. Kríza v strednom veku prichádza k mužom vo veku 35 až 45 rokov. Americký psychológ James Hollis verí, že v súčasnosti človek kontroluje existujúce ciele tým, čo naozaj chcel. V tomto bode si ľudia uvedomujú, že chceli žiť život inak, ale žili na radu rodičov alebo priateľov. Ten, kto nenájde silu na zmenu, trpí vážnymi problémami so sebaúctou a sebavedomím.

Riziko, prevezmite iniciatívu, kontrolujte svoju reč, nepokúšajte sa o dokonalosť, nebojte sa odmietnuť, vyjadriť svoj názor a neublížiť sa. Človek, ktorý neuznáva jeho zásluhy, si nerešpektuje, čo znamená, že ho nikto nerešpektuje.

Ako nízke sebavedomie ovplyvňuje naše životy

Ako pochopiť, že máte nízke sebavedomie, odkiaľ pochádza a ako sa s problémom vysporiadať.

Známky nízkeho sebavedomia

 • Nemôžete úplne dôverovať svojmu vlastnému názoru.
 • Bojíte sa ťažkostí, pretože si myslíte, že ich nemôžete prekonať.
 • Považujete sa za oveľa prísnejší ako ostatní.
 • Často sa cítite úzkosti a premýšľajte príliš o malých veciach.
 • Bez ohľadu na to, ako veľmi pracujete, myslíte si, že nerobíte dosť.

Odkiaľ pochádza nízke sebavedomie

Psychológovia sa domnievajú, že dôvody, prečo ľudia trpia nízkou sebaúctou, sú zakorenené v detstve.

 • Nedostatok pozornosti alebo krutosti zo strany rodičov.
 • Nadsadené očakávania rodičov av dôsledku toho pocit, že dieťa nie je dosť dobré.
 • Neustále posmech iných detí.
 • Byť v nepriateľskom prostredí. Napríklad medzi ľuďmi, ktorí sú negatívne vystavení voči dieťaťu kvôli jeho príslušnosti k inej sociálnej skupine, národnosti alebo náboženstvu.

Ako nízke sebadôvera môže ovplyvniť nás

Problémy v osobných vzťahoch

Ľudia s nízkou sebaúctou môžu zamieňať obvyklý záujem inej osoby so starostlivosťou a láskou, ak v detstve trpeli nedostatkom pozornosti.

Nízka sebaúcta môže zmeniť človeka na obeť vo vzťahu s krutým partnerom. On si bude myslieť, že nie je dosť dobrý pre partnera, a preto vydržať všetky jeho antics, až po bitie.

Problémy pri práci

Nízka sebaúcta robí ľudí tichými počas prezentácií a rozhovorov s nadriadenými. Z tohto dôvodu sa nemusia úplne otvoriť a ukázať svoje zručnosti. Vedenie spoločnosti nie je vždy schopné pochopiť, že zamestnanec je len plachý, a môže takého zamestnanca považovať za jednoducho nedostatočne nadaný.

depresie

Z dlhodobého hľadiska môže nízke sebavedomie viesť k depresii. Podľa vedcov je to jeden z kľúčových faktorov rozvoja tohto ochorenia.

Čo s tým robiť

Ak sa chcete zbaviť nízkeho sebavedomia, nepomôžu jednoduchým tipom v duchu „cítiť sa istejšie“ a „verte v seba“.

Po prvé, musíte si byť vedomí problému a zakaždým, keď máte pocit, že ste horší ako ostatní, venujte mu pozornosť a presvedčte sa.

Po druhé, musíte nájsť cestu k sebarealizácii, čo naozaj dostanete a zároveň vám prináša radosť. V spojení s podporou blízkych to pomôže aspoň mierne zlepšiť sebavedomie.

Najlepšie je však obrátiť sa na kvalifikovaného psychológa a pracovať na jeho riešení.

10 príznakov nízkeho sebavedomia

Ekológia života: Ako sa správame k sebe, tak aj k ostatným. Nízka sebaúcta - syndróm, ktorý môže viesť k vážnym problémom v jeho kariére av jeho osobnom živote.

perfekcionizmus

Perfekcionizmus môže byť prejavom nízkeho sebavedomia a jeho príčiny. Perfekcionista, ktorý sa usiluje o neexistujúcu dokonalosť alebo jednoducho o vysoké štandardy, má len zriedka uspokojenie zo svojej práce, a preto je náchylnejší na kritiku. Snaží sa prispôsobiť ideálnemu obrazu, ktorý vytvoril pre seba, a bez toho, aby ho dosiahol, cíti v sebe pocit frustrácie, dokonca opovrhnutia.

reč

Osoba s nízkym sebavedomím neustále používa určité slová vo svojom prejave. Po prvé ide o negatívne frázy vyjadrujúce negáciu: „je to nemožné, nie je isté, nie je pripravené, nemám príslušné vedomosti; áno, ale... ". t

Po druhé, neustála ospravedlnenie. A po tretie, frázy degradujúce hodnotu ľudských činností a práce. Určite poznáte výhovorky: „Len som mal šťastie,“ „väčšinu práce vykonali moji kolegovia a ja som im len pomohol,“ a tak ďalej. Ľudia s nízkou sebaúctou zle vnímajú komplimenty a vďačnosť, snažia sa okamžite hádať s chválou a dokázať opak. Prečo? Je to všetko o komplexe viny. Nezáleží na tom, čo. Možno, že práca bola vykonaná podľa ich názoru nie dosť dobre, alebo urobili málo úsilia na splnenie žiadosti, aj keď ju splnili. Vina je ďalším znamením, ktorým možno identifikovať osobu, ktorá o sebe príliš nepomýšľa.

Zmysel viny

Vina, ako perfekcionizmus, môže byť príčinou nízkeho sebavedomia. Ako hovorí psychológ Darlene Lancerová, ak sa človek cíti hlboko vinný a nemôže si odpustiť dlhý čas, bude sa za to neustále vyčítavať, pripomína mu jeho „váhu na srdci“ a neustále sa hanbí za svoje činy. Nakoniec stratí sebaúctu as ním sebaúctu.

Závislosť môže byť opačná. Osoba s nízkou sebaúctou trpí neustálou sebakritikou a nie je schopná adekvátne vnímať chyby minulosti. Preto neurotické pocity viny neistých ľudí.

Podľa štúdie doktora psychologických vied, Larsa Mudslena - príčinou častej depresie alebo pretrvávajúcej zlej nálady môže byť aj sebadôvera. Sebahodnotenie je podľa nej kľúčom k rozvoju aj liečbe depresie, ktorá sa považuje za vážny psychologický problém.

výhovorky

Ľudia s nízkou sebaúctou môžu ospravedlniť druhých, aj keď ich konanie odporuje všetkým normám správania. Zvyčajne argumentujú tým, že každý má svoje vlastné okolnosti, ktorým rozumie každý. Psychológovia vysvetľujú túto pozíciu tým, že sa snažia vyhnúť sa kritike v ich adrese, ktorej je možné čeliť a odsudzovať ostatných.

Nedostatok iniciatívy

Čo naozaj bráni ľuďom s nízkou sebaúctou v profesionálnej sfére je nedostatok iniciatívy. Takýto človek, ktorý, ak je to možné, dostane určité právomoci, prenesie ich do nesprávnych rúk. Nie je to prekvapujúce, pretože si nie je istý, či sa s jeho úlohou vyrovná, aj keď je vo svojom odbore „esom“. V spore s rozhovorom môže aj on len ťažko obhájiť svoju pozíciu, pričom uprednostňuje súhlas so svojím súperom.

nerozhodnosť

Títo ľudia nie sú pripravení niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Vo všeobecnosti radšej nič neriešia. Zrazu urobia chybu a rozhodnutie bude nesprávne. V tomto prípade, aby sa zabránilo kritike nebude úspešný. Najhoršia vec pre tých, ktorí si nie sú istí, je kritika ich príbuzných: príbuzných, priateľov, ktorých sa bojí prehrať. Koniec koncov, len taký, podľa ich názoru, bude poplatok za nesprávne rozhodnutie.

Pokúste sa vyhnúť konfliktom

"Nie ste si istí - nechoďte." Toto je pozícia, ktorú majú ľudia s nízkou sebaúctou. Sú pripravení na čokoľvek, aby sa vyhli konfliktným situáciám alebo napätiu medzi ľuďmi. Všetko by malo byť harmonické, aj keď je to dosiahnuté „klamou na záchranu“, čo skôr alebo neskôr povedie k vážnejším problémom.

nepriateľstvo

Tam je tiež druhá strana mince, keď ľudia s nízkou sebaúctou, naopak, ukazujú otvorené nepriateľstvo a cynizmus voči ostatným. Toto je len variant obranného postavenia, ako hovorí príslovie: „najlepší spôsob ochrany je útok“.

Nízka sebaúcta

Sebadôvera ovplyvňuje jeho život. Zdá sa, že nie je možné začať s hodnotením seba samého. Presne tak, ako sa človek vníma a čo verí, bude závisieť od jeho pohody a šťastia. Nízka sebaúcta so všetkými jej znakmi nikdy nedáva šťastie. Príčiny jej vzniku sú najrozmanitejšie. Je to však ich odstránenie, ktoré umožňuje zbaviť sa nízkeho sebavedomia.

Iným spôsobom, podceňované sebavedomie možno nazvať „pocit vlastnej bezvýznamnosti“ a „komplex obete“. Človek sa vníma negatívne z niektorých objektívnych alebo objektívnych dôvodov. Nemá rád sám seba, nerešpektuje, neoceňuje. Pokiaľ ide o osobný potenciál, osobe sa zdá, že je úplne neprítomný.

Môže osoba s nízkou sebaúctou dosiahnuť výšku? Nie. Dokonca aj s niektorými cieľmi by radšej radšej premenil ich na sny a túžby, než aby ich realizoval. Človek, ktorý sa správa k sebe ako k neznášanlivosti, ktorá nemôže dosiahnuť a robiť čokoľvek, nebude môcť skočiť nad hlavu. Bude si myslieť, že iní ľudia sú šťastnejší a šťastnejší ako on. Aj keď rozdiel bude len v tom, že okolití ľudia sa snažia preskočiť nad prejavenými príležitosťami a človek s nízkym sebahodnotením vyvodí závery bez toho, aby niečo robil a neurobil tak.

Nízka sebaúcta je na prvom mieste z hľadiska prevalencie. Okolo každého žije mnoho „obetí“ a „nonentities“. Títo ľudia často len predstierajú, že sú také, a v skutočnosti majú vysoké sebavedomie. Postavenie obete im však pomáha dosiahnuť to, čo chcú. Ak existujú úspechy, potom nehovoríme o nízkej sebaúcte. Toto je rozdiel:

 • Pri vysokom sebavedomí človek dosahuje želané, aj keď prejavuje osobnostné kvality s nízkou sebaúctou.
 • S nízkym sebavedomím človek nikdy nedosiahne ciele, neustále trpí a nie je z ničoho šťastný.

Čo je nízke sebavedomie?

Čo je nízke sebavedomie? Toto je hodnotenie človeka z pozície „Ja nie som nič“, „Nemôžem nič robiť“, „Nebudem úspešný“, atď. Toto je negatívny postoj voči sebe voči iným ľuďom, ktorý je vyjadrený vo vzorci „I-, Iné + ".

Obklopujúci ľudia sa zdajú byť úspešnejší, inteligentnejší, krásnejší a hodnejší, než si človek myslí o sebe. Nízka sebaúcta vzniká od detstva, keď rodičia vychovávajú človeka a môže sa prejaviť v každom veku. Súvisiace kvality, ktoré sa vyvíjajú v osobe s nízkou sebaúctou, sú:

 1. Sebaistota a osobný potenciál.
 2. Hanblivo.
 3. Strach z odmietnutia.
 4. Zbabelosť.
 5. Strach z neprijatia v spoločnosti.
 6. Nerozhodnosť.
 7. Nedostatok viery v ich vlastnú príťažlivosť.
 8. Plachosť.
 9. Envy.
 10. Nadmerná citlivosť.
 11. Strach sa zdá byť smiešny.
 12. Neschopnosť chrániť seba a svoju česť.
 13. Nerešpektovanie a sebaľúbenie.

Povedať, že osoba s nízkou sebaúctou dosiahne úspech, nie je potrebná. To je dôvod, prečo ľudia s touto kvalitou snívajú o zvyšovaní sebaúcty. Hovorí sa, že je lepšie mať nafúkané sebaúcty, skôr než podhodnotené. Samozrejme, žiadny z extrémov nedáva človeku šťastie, ale vo vysokom sebavedomí je jedna výhoda nad podceňovaním - arogantný človek dosahuje úspech aspoň v niečom, zatiaľ čo človek, ktorý sa považuje za neznášanlivosť, nedosahuje žiadne šťastie.

Nízka sebaúcta je najbežnejšia. To spočíva v dôvodoch, ktoré ju tvoria, ako aj v morálnych základoch spoločnosti, ktoré sa presadzujú.

Spoločným znakom vysokého a nízkeho sebavedomia je, že človek sa na seba naozaj nedívá. Zvláštnosťou nízkeho sebavedomia je, že človek si v sebe všimol hlavne nedostatky, zatiaľ čo za inými ľuďmi vidí len iné výhody.

Človek nie je primerane hodnotený, keď vidí svoje silné a slabé stránky. S nízkou sebaúctou si všimne len svoje vlastné nedostatky, často ich preháňa a zameriava sa na ne. Čo sa týka zásluh, môžu podľa názoru osoby existovať, ale tak zanedbateľné, že by sa im nemala venovať pozornosť.

Úspechy nemožno dosiahnuť, berúc do úvahy iba nevýhody. To je dôvod, prečo osoba s nízkou sebaúctou nič nedosiahne. Navyše je tak fixovaný na svoje vlastné chyby a slabé stránky, ktoré v sebe kultivuje. Robí všetko preto, aby boli ešte výraznejšie.

Dôvody nízkeho sebavedomia

Hlavnými dôvodmi nízkeho sebavedomia sú:

 1. Rodičovské hodnotenie osoby vo veku, keď bol malý.
 2. Dohoda s názorom ľudí okolo nich ako jediná pravda.
 3. Zameranie sa na vlastné zlyhania.
 4. Vysoká úroveň ambícií.

Nízka sebaúcta má svoj pôvod už od detstva, keď sa dieťa nedokáže adekvátne posúdiť, a preto sa spolieha na názor svojich rodičov. Ľudia, ktorí sú pre neho dôležití, sú bohovia, o ktorých verí. Ak rodičia neustále kritizujú, porovnávajú dieťa s inými deťmi, poukazujú na jeho nedostatky, nepreukazujú lásku, hovoria, čo je zlé, potom sa určite vyvinie nízke sebavedomie. Dieťa začína veriť, že neustála kritika a zistenie nedostatkov v ňom je normou.

Slabé sebavedomie je často tvorené rodičmi, keď stavajú iných ľudí do ideálu, ktorý musí byť prispôsobený dieťaťu. Dieťa by sa malo správať takýmto spôsobom alebo byť ako nejaký druh ľudí, na ktorých poukázali rodičia. Pretože je ťažké, aby aj dospelý nebol sám, iná osoba, vzniká konflikt medzi želaným a skutočným. Dieťa sa začína kritizovať za svoju neschopnosť byť inou, nie on sám.

Zameranie sa na vonkajšie chyby alebo bolestivosť dieťaťa môže tiež viesť k zníženiu sebavedomia. Ak rodičia učia dieťa hodnotiť sa z pohľadu toho, aký je krásny, má veľa hračiek, je zdravý, silný, atď., Potom akýkoľvek rozpor s ideálmi zníži sebadôveru dieťaťa.

Všetci ľudia čelia v každom veku kritike druhých. Ak ju vezmete na vieru, ako pravdu a nevyvrátiteľnú axiómu, potom bude sebahodnotenie určite nízke. Okolní ľudia sú viac zvyknutí kritizovať, než sa navzájom obdivovať. Preto sa často sebaúcta človeka bude odvíjať od názorov druhých a najčastejšie bude podhodnotená.

Vo vývoji nízkeho sebavedomia zohráva významnú úlohu skutočnosť, na ktorú sa osoba zameriava. Všetky poruchy a problémy sa vyskytujú. Avšak tí, ktorí sa na to zameriavajú, sa vrhajú do priepasti zúfalstva a depresie kvôli neúspechu, ktorý vznikol, vzniká podceňované sebavedomie.

Okrem toho vedie k ešte vyšším požiadavkám vo vzťahu k sebe samému. Keď chce človek dosiahnuť čo najlepšie výsledky v čo najkratšom čase, určite sa stretne s ťažkosťami a ťažkosťami, ktoré nakoniec nedokáže vyriešiť a odstrániť. Ďalšie zlyhanie samo osebe vedie k sklamaniu, pretože boli vznesené príliš vysoké nároky nad rámec moci obyčajného človeka.

Známky nízkeho sebavedomia

Ľudia s nízkou sebaúctou sú ľahko identifikovateľní. Ukazujú určité známky nízkeho sebavedomia, ktorými sú:

 • Negatívny postoj k sebe: nedostatok lásky, úcty, sebahodnoty atď.
 • Výber, obkľúčenie a nadviazanie vzťahov s ľuďmi, ktorí budú zaobchádzať s človekom podľa jeho osobného sebavedomia: nepáči sa mu, kritizujte, ponižujte atď.
 • Neustále sťažnosti na okolnosti, život, neschopnosť niečo zmeniť.
 • Zavolaj si slaboch, smolu, atď.
 • Spôsobuje ľútosť v iných.
 • Závislé správanie na postoji iných ľudí. Môže byť zranený, urazený, rozmaznaný náladou atď.
 • Poznámka v iných nedostatkoch, ktoré on sám vlastní.
 • Obviňovať iných z ich vlastných ťažkostí, aby na nich presunuli zodpovednosť.
 • Túžba byť slabý a chorý, prijímať od ľudí pozornosť a starostlivosť, ktorú nedostáva, byť zdravý.
 • Ošklivý vzhľad. Pose a gestá sú váhavé, uzavreté, uzavreté.
 • Neustále hľadať nedostatky.
 • Postoj k cudzej kritike ako dôkazu svojej vlastnej menejcennosti, urážky, emocionálnej rany.
 • Nedostatok priateľov.
 • Známe, vychvaľujúce, exponenciálne správanie s cieľom skryť negatívny postoj voči sebe.
 • Neschopnosť urobiť rozhodnutie.
 • Neschopnosť vykonať novú akciu, pretože existuje strach z chyby.
ísť hore

Ako sa zbaviť nízkej sebaúcty?

Vysoká a nízka sebaúcta sú extrémmi, v ktorých ľudia padajú. Keď sú konfrontovaní so zlyhaním, vysoká sebaúcta okamžite klesá a po dosiahnutí úspechu sa človek náhle začne cítiť všemocný. To naznačuje nestabilitu sebaúcty, ktorá neumožňuje človeku plne žiť. Ako sa zbaviť nízkej sebaúcty?

Môžete požiadať o pomoc psychológa na psymedcare.ru, alebo sa môžete s problémom vyrovnať. Psychológovia dávajú tieto tipy:

 1. Začnite oslavovať svoje zásluhy. Venujte im väčšiu pozornosť. Aby sme nešli na vysoké sebavedomie, mali by ste vidieť svoje silné a slabé stránky, ktoré sa zvyčajne vzťahujú na obe strany vašej osobnosti.
 2. Prosím vás. Začnite konečne žiť vo svojej radosti. Nemali by ste sa vzdať svojich povinností a práce, nemali by ste sa však vzdať tých koníčkov, ktoré vám prinášajú šťastie.
 3. Milujte sa. Láska je prijať seba so všetkými silnými a slabými stránkami. Ste obyčajný človek, ktorý môže mať nedostatky spolu s cnosťami.
 4. Sledujte svoj vzhľad. Nie je nutné, aby ste sa stali špičkovým modelom alebo aby ste sa dostali pod skalpel chirurga. Stačí len zhodnotiť váš prirodzený, prirodzený vzhľad a zatraktívniť ho.
 5. Trénujte svoju silu vôle, ktorú možno vykonať prostredníctvom športu, sebaovládania atď.
 6. Zmeňte svoje myslenie pozitívnym spôsobom. Menší ponor do zlých myšlienok. Môžete ich mať, ale nechať dobré myšlienky naplniť hlavu.
ísť hore

Nízka sebaúcta nie je o moc lepšia, ako nafúknutá. Človek neustále žije vo svojich vlastných ilúziách, ktoré mu bránia adekvátne vidieť seba samého a hodnotiť správanie druhých. Často ho používajú iní ľudia, čo vedie k smutnému výsledku, keď osoba opäť čelí frustrácii. Aby ste tomu predišli, musíte sa sami vidieť v reálnom svete a objektívne zhodnotiť svoj potenciál, pričom všetky svoje výhody a nevýhody beriete na rovnakom základe.

Nízka sebaúcta: premenná, ktorú možno zmeniť.

Pojem "sebaúcta" je každému známy, toto slovo je všeobecne známe. A fráza „nízke sebavedomie“ často počujem od svojich klientov, dievčat a mladých ľudí, ktorí sa na mňa obracajú s psychologickou pomocou. Pokúsme sa zistiť, aká je diagnóza taká „nízka sebaúcta“, ako je to nebezpečné, a je možné nejako správne sebahodnotiť?

Čo je to sebavedomie?

Sebahodnotenie je myšlienka človeka na seba, na jeho osobné kvality a vlastnosti, to je spôsob, akým sa človek hodnotí, svoje schopnosti a schopnosti. Analýza seba, vašich činností, osobnostných vlastností je pre každú osobu normálna. Okrem toho je jednoducho nevyhnutné, aby sa do spoločnosti začlenili, obsadili určité miesto v nej, budovali vzťahy s ľuďmi. Sebahodnotenie je jednou z nevyhnutných podmienok, ktoré zabezpečujú harmonický rozvoj osoby, ktorá má priamy vplyv na život človeka. A ako sa človek dokáže objektívne posúdiť, závisí od toho, ako ho budú vnímať ľudia okolo neho a spoločnosť ako celok.

Ako sa tvorí sebavedomie?

Tvorba sebaúcty začína v detstve. Počas predškolského veku je tento proces viac ovplyvnený rodičmi. Nízke sebavedomie sa môže vytvoriť u dieťaťa, ak na neho jeho rodičia kladú nadmerné požiadavky, neustále vyjadrujú nespokojnosť s jeho správaním alebo činmi, často ho kritizujú a prakticky neposkytujú podporu, neakceptujte ho. Rôzne ochorenia a vady vo vzhľade tiež ovplyvňujú vzhľad nízkeho sebavedomia, pretože dieťa je konfrontované s neustálym posmechom a posmechom od detí okolo neho.

Postavenie učiteľa a spôsob, akým hodnotí pokrok v škole, sa stáva pre dieťa zmysluplným počiatkom veku základnej školy. Ak učiteľ reaguje negatívne na dieťa, dáva mu nízke známky, často nadáva, hanby alebo dokonca ponižuje celú triedu, potom sa podceňuje vlastné sebavedomie dieťaťa.

V období dospievania pokračuje rozvoj sebaúcty a rozhodujúci je pre neho dospievajúci názor na neho a jeho miesto v spoločnosti priateľov alebo školskej komunity ako celku. Šikanovanie spolužiakmi, urážky a posmech o vzhľade alebo úrovni mentálnych schopností, neprijatie v referenčnej (významnej) skupine výrazne znižuje sebahodnotenie adolescentov, zbavuje dôveru, vytvára negatívny pohľad na seba a na svoj vzhľad.

Tvorba sebaúcty je teda dlhý proces, ktorý spočiatku závisí od toho, aký druh hodnotenia človek dáva spoločnosti, a to významným ľuďom. Neustála konfrontácia s nesúhlasom a ponižovaním, neakceptovanie druhých prispieva k vytváraniu nízkej sebaúcty v osobe.

Psychologické črty osoby s nízkou sebaúctou

Takže čo robí človeka s nízkou sebaúctou? Aké ťažkosti má v živote? Aké vlastnosti charakterizujú jeho správanie a činy?

Osoba s nízkou sebaúctou sa vyznačuje pochybnosťami, izoláciou a nerozhodnosťou. Zameriava sa na svoje nedostatky, dobre si uvedomuje svoje negatívne črty, zatiaľ čo o svojich pozitívnych kvalitách a cnostiach nevie takmer nič. Neustále sa sťažuje na život, cíti sa bezmocný. Na jednej strane cíti nemožnosť zmeniť seba a svoj život k lepšiemu a na druhej strane sa strašne bojí akýchkoľvek zmien. Človek s nízkou sebaúctou nedostatočne reaguje na akúkoľvek kritiku, zároveň sa cíti ponížený alebo zahanbený.

Ako človek zaobchádza sám so sebou, ako sám seba hodnotí, koľko iných ľudí sa k nemu vzťahuje, bude závisieť od neho. Človek cíti, že nie je dosť dobrý, a potom, keď sa dostane do vzťahu, je spokojný s malým, verí, že si nezaslúži nič viac, cíti sa veľmi závislý od svojho partnera, nie je schopný budovať rovnaké harmonické vzťahy s inými ľuďmi. On je tiež naklonený ospravedlniť iných ľudí, odpustiť im chyby, zatiaľ čo on je kritický voči svojim vlastným zlyhaniam a fixovaný na svoje nedostatky. Človek s nízkou sebaúctou je náchylný k sebeobviňovaniu. Neustále kritizuje seba, sústreďuje sa na svoje porážky, obviňuje sa z chýb z minulosti, nedokáže si odpustiť (napísal som o pocite viny v článku „Pocity viny: ako odpustiť sám sebe?“).

Ľudia s nízkou sebaúctou sú často osamotení, cítia sa odcudzení od spoločnosti, sebadôvera im bráni v budovaní medziľudských vzťahov a vytváraní nových známych.

Korekcia nízkeho sebavedomia

Je možné zveličiť svoje vlastné sebavedomie, urobiť z neho maximum? Áno, myslím si, že je to možné. Hlavnou vecou je uvedomiť si, ako nízke sebavedomie ovplyvňuje váš život, čo vás obmedzuje a zasahuje do normálnej, zdravej životnej činnosti. Dôležité je aj uvedomenie si dôvodov, ktoré ovplyvnili vaše sebavedomie. Ešte dôležitejšie je však pokúsiť sa obnoviť svoj zvyčajný spôsob života, vytvorený pod vplyvom negatívneho vlastného obrazu. Koniec koncov, život človeka s adekvátnym sebahodnotením je veľmi odlišný od vzorov (zvyčajných spôsobov) správania, ktoré máte.

6 hlavných fáz korekcie nízkeho sebavedomia

Porovnanie off

Snažte sa porovnávať s inými ľuďmi tak zriedka, ako je to len možné, ale radšej ich neporovnávajte vôbec. Všetci ľudia sú iní, každý má svoj vlastný život, svoje vlastné ciele a hodnoty. Nie je možné byť prvým vo všetkom! Je dôležité naučiť sa oceniť to, čo máte dnes, nie devalvovať vaše úspechy. Porovnať sa len so sebou včerajškom, zaznamenať svoj vývoj a zmeny vo vašom živote, všimnúť si momenty, v ktorých „vyrastáte“. A čo je najdôležitejšie, naučte sa, aby ste si svoje úspechy a víťazstvá osvojili, aj keď sú zanedbateľné. Nezabudnite sa povzbudiť, chváliť za najmenší úspech!

Zbavte sa negatívnych myšlienok

Snažte sa o všetkom myslieť pozitívne, premýšľajte o pozitívnom výsledku udalostí, prestaňte očakávať neustály neúspech. Ak to chcete urobiť, môžete použiť vzorec seba-podnety - krátke frázy, ktoré vám pomôžu cítiť sa istejšie (napríklad „Ja sa mi to podarí!“, „Ja sa vyrovnám!“, Atď.)

Pochopte, na čo sa zameriavate

Premýšľajte o tom, aký druh osoby by ste chceli byť, aké vlastnosti vlastniť. Sú ľudia vo vašom prostredí, ktorých by ste chceli mať radi? Čo presne sa vám páči, aké sú ich vlastnosti, silné stránky? Premýšľajte o tom, aké konkrétne kroky môžete podniknúť, aby ste sa priblížili k požadovanému cieľu? Sú v ceste nejaké prekážky, ako ich môžete prekonať? Porozprávajte sa s osobou, ktorú hľadáte: spýtajte sa ho, ako sa mu podarilo dosiahnuť výsledok, ktorý má (alebo si prečítajte jeho rozhovor, ak je to nejaká celebrita, filmová hviezda alebo populárny hudobník. Hviezdy ochotne zdieľajú recepty s fanúšikmi váš úspech).

Zamerajte sa na svoje zásluhy

Poznanie vašich nedostatkov je dobré, ale rovnako dôležité je pochopiť, prijať a ukázať svoje silné a pozitívne vlastnosti. Nájdite ich sami, alebo sa obráťte na svojich priateľov, rodičov alebo psychológa. Vonkajší pohľad vám pomôže objaviť niečo nové a cenné. Neváhajte sa opýtať svojich priateľov na to, čo si vás cenia.

Milujte sa

Postarajte sa o seba, neľutujte čas len na sebe, nechajte sa utrácať na sebe, kupujte si nové oblečenie, sledujte svoj vzhľad. Vezmite svoj obrázok do zrkadla a milujte ho. Vypočujte si svoje túžby, pochopte, čo chcete (napísal som o tom v článku „Cítim život... Ako?“) Nájdite si aktivitu pre svoju dušu, ktorá vás inšpiruje a prinesie radosť a pozitívne emócie.

Výzva na podporu

Podeľte sa o svoje pocity so svojimi rodičmi alebo priateľmi, počúvajte ich názory, chváľte, neznižujte ho. Naučte sa zaobchádzať s kritikou ako s príležitosťou na zlepšenie alebo zmenu niečoho v sebe, ako radu alebo odporúčanie. Ak váš život nie je osoba, ktorá vás môže počúvať, alebo komu sa môžete otvoriť, začnite si viesť denník. Zaznamenajte do neho udalosti, ktoré sa odohrávajú vo vašom živote a pocity s nimi spojené. Táto technika vám pomôže znížiť stres, realizovať a verbalizovať svoje skúsenosti, pochopiť situáciu a lepšie sa spoznať.

A pamätajte, že sebavedomie je variabilné. To znamená, že ju môžete zmeniť. A len vy sa rozhodnete, ktorou cestou.

10 dôvodov nízkeho sebavedomia

Dátum zverejnenia 26. júna 2017. Publikované v 10 dôvodov

Osoba s nízkym sebahodnotením sa uzamkne vo „väzení“ svojich vlastných obmedzení. Pripravujú sa o možnosť plne si uvedomiť, dosiahnuť úspech, cítiť sa v spoločnosti a sami so sebou. Preto s nízkou sebaúctou musíte pochopiť. Iba tí ľudia, ktorí boli schopní prijať a milovať sa tak, ako sú, môžu naplno využiť všetky príležitosti, ktoré im Vesmír dáva, ako aj užívať si život a cítiť sa šťastne. Prvým krokom pri prekonávaní komplexov a zvyšovaní sebaúcty je pochopenie dôvodov, ktoré sú základom jej poklesu. Pozrime sa na 10 populárnych dôvodov na zníženie sebavedomia, aby sme pochopili, ako riešiť problém.

1. Zažite porážku.

Existujú rôzne situácie v živote - dnes vyhráme, tešíme sa na triumf a včera, možno, vrháme slzy kvôli neúspechom. Samozrejme, toto je spoločný obraz reality, zdá sa, že existuje taká vec - všetci vyhrajú a prehrajú. Ale veľa záleží na tom, ako ich vnímame. Ak človek vníma porážku ako stimul pre rast a prácu na sebe - stúpa po páde, prijíma výzvu a bojuje ďalej za svoje víťazstvo. Ale ak človek vníma svoju porážku ako úder osudu, zostáva vo svojom podvedomí a postupne, ako hrdza, koroduje jeho železnú dôveru v seba a svoj vlastný úspech. Všetko závisí od nášho postoja a spôsobu myslenia.

2. nerozhodnosť.

Nerozhodnutie môže nastať v dôsledku nízkeho sebavedomia a byť jeho príčinou. Ak človek z nejakého dôvodu neurobí rozhodnutie na dlhú dobu, často si ho sám vyberie a následky môžu byť nekontrolovateľné. Preto, neodvažujúc sa o osobnú voľbu, človek dáva svoj život, aby išiel s prúdom okolností, ktoré ho v žiadnom prípade neprivádzajú do požadovaného prístavu. Takéto situácie vedú k zníženiu sebavedomia, vzniku pochybností o sebe a strate kontroly nad vlastným životom. Človek sa začína cítiť malý a bezmocný vedľa turbulentného toku života.

3. Pocit viny.

Tento pocit sa môže usadiť v hlave, a podobne ako ďateľ, postupne vytlačí zvyšky sebavedomia. Vina môže byť spoločníkom pre život, premenením na sivú existenciu, naplnenú negatívami, depresiami a neadekvátnym vnímaním reality. Nemôžete nechať vinu za minulé chyby zjesť svoju budúcnosť. Tým, že raz a navždy odpustíte, môžete sa zbaviť mnohých problémov, a to nielen z nízkej sebaúcty.

4. Zvyk oneskorenia.

Otálenie je spoločný problém moderných ľudí, ktorý je často veľmi ťažké zvládnuť sami. Ak necháme dôležité veci a rozhodnutia na neskôr, stratíme svoj čas. Strata času, chýbajú nám príležitosti. Ak sa nepohneme dopredu, padneme späť a to je zákon života. To všetko nemôže mať negatívny vplyv na sebavedomie.

5. Odmietnutie v detstve.

Dieťa potrebuje vedieť, že ho rodičia prijímajú a milujú za to, kým je. Dospelý potrebuje to isté. Ale ak bol človek v detstve nedostatočne výkonný a z nejakého dôvodu ho odmietli jeho rodičia alebo iní dospelí, ktorí sú pre neho autoritatívni, v budúcnosti bude určite čeliť psychologickým problémom, kým sa naučí prijať seba samého. Toto je jeden zo skrytých dôvodov nízkeho sebavedomia, ktoré človek nemôže vždy identifikovať na vlastnú päsť.

6. Komunikácia s manipulátormi.

Človek, ktorý je zvyknutý na manipuláciu s druhými, to neurobí vždy vedome, zo žoldnierov. Každý môže byť manipulátorom - manželom, manželkou, šéfom, priateľom, susedom a akoukoľvek osobou. Tvárou v tvár takejto osobe budeme určite cítiť vnútorné nepohodlie a dlhotrvajúca komunikácia a úzke vzťahy môžu spôsobiť pokles sebaúcty. Hlavnou zbraňou manipulátorov, s ktorými chcú ovládať a kontrolovať iných ľudí, aby dosiahli svoje vlastné malé alebo veľké ciele, je uvaliť strach, pocity viny, nezrovnalosti. Preto je dôležité sa chrániť pred takýmto psychickým tlakom. Ak nemôžete odolať manipulátorom a cítiť, ako sa váš život zhoršuje a horšie, je najlepšie prerušiť vzťahy s nimi aspoň na krátku dobu.

7. Perfekcionizmus.

Perfekcionizmus je nezdravé úsilie o dokonalosť. Prečo nezdravé? Pretože ten najmenší nedostatok prináša človeka zo stavu harmónie a rovnováhy a niekedy ho dokonca núti trpieť. Problém modernej spoločnosti je prebytkom nespoľahlivých informácií. Ak sa rozhliadnete a pochopíte podstatu vecí - v tomto svete je priveľa lží, a preto musíte mať odvahu to prijať a nesnažiť sa prispôsobiť obrazom médií. Vidíme, počúvame, čítame veľa zaujímavých vecí, ale nemôžete tomu veriť, ak nechcete trpieť nízkym sebahodnotením. Nie je nič prekvapujúce v tom, že dospievajúce dievča, ktoré prechádza prirodzenou reštrukturalizáciou tela, bude čeliť problému vyrážky súvisiacej s vekom. Ale keď sme videli dosť v časopisoch spracovaných profesionálnym editorom fotografií, kde koža jej rovesníkov svieti čistotou, začne si myslieť, že s ňou niečo nie je v poriadku. Toto je len jeden príklad, a ľudia všetkých vekových kategórií sú náchylní na tento druh vymývania mozgov, a často si ani neuvedomujeme, čo nás ovplyvnilo a kedy, a nútilo nás k úteku po strašidelnom ideále. Život je dynamický - niečo sa nám ukáže lepšie, nie je na nás závislé a nič iné nepovažujeme za dôležité a vynecháme minulosť ani obídenie. Vo všetkom nie je možné dosiahnuť dokonalosť, a preto by ste sa nemali zapájať do rasy za strašidelné ideály, ktoré len ničí naše sebavedomie.

8. Osamelosť.

Osamelosť nemusí byť explicitná. Môžeme mať veľa priateľov, známych, blízkych ľudí, kolegov, ale stále byť sám. Nie každá osamelosť môže negatívne ovplyvniť sebaúctu. Ak je však človek zbavený komunikácie so svojimi podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, s ľuďmi, ktorí zdieľajú jeho životné postavenie, postoje a hodnoty, postupne stratí vieru v seba a svoje zásady.

9. Nadmerné nároky na seba.

Ak sa človek snaží splniť požiadavky, ktoré robí sám, najčastejšie končí nízkym sebahodnotením a sklamaním. Primerane zhodnotiť svoje schopnosti a zdroje a na základe toho nastaviť realistické ciele bez toho, aby ste od seba vyžadovali niečo nemožné.

10. Závislosť od názorov iných.

Nezáleží na tom, aký dobrý a krásny človek ste, určite budú tí, ktorým sa to nepáči alebo sa vám páči. Závislosť od názorov iných ľudí postupne ničí sebaúctu a sebavedomie. Človek sa musí naučiť hľadať súhlas a uznanie v sebe, nie mimo. Neočakávajte, že budete schválení a obdivovaní - urobte to pre seba a vaše sebavedomie nikdy netrpí.

Viac Informácií O Schizofrénii